Komarket.al - Faqja më e re online!

Publication: 
2017

  - www.komarket.al - Është faqja më e re online e cila është krijuar në kuadër të projektit “Unë jam e pavarur”, mbështetur nga Programi i Granteve të Vogla të Ambasadës së SHBA në Tiranë dhe zbatuar nga A.R.ZH Korçë.

Raport Studimi Përfundimtar

Publication: 
2017

Projekti: Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proceseve me pjesëmarrje në qeverisje (Bashkia Devoll, Elbasan dhe Korçë).  Lejohet përdorimi i të dhënave vetëm nëse publikohet burimi!

Raport Studimi

Publication: 
2016

Projekti: Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proceseve me pjesëmarrje në qeverisje (Bashkia Devoll, Elbasan dhe Korçë).  Lejohet përdorimi i të dhënave vetëm nëse publikohet burimi!

Raport përfundimtar : Komponenti II - Zbatimi i analizës së fuqisë punëtore në sektorin e turizmit.

Publication: 
2013

Mbështetur nga Bashkimi Europian.

Zbatuar nga Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH).

Raport përfundimtar : Komponenti I - Zbatimi i analizës së nevojave për trajnim për sektorin e turizmit.

Publication: 
2013

Mbështetur nga Bashkimi Europian.

Zbatuar nga Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH)

Projekti : "Indeksi civil për edukim publik cilësor"

Publication: 
2012

Mbështetur nga "Programi i Granteve të Vogla të Ambasadës të SHBA. 

Zbatuar nga Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH).

Metodologjia : 

Shërbime punësime për të rinjtë

Publication: 
2010

Mbështetur nga OSFA (Open Society Foundation for Albania) dhe SOROS Foundation.

Y.E.S (Youth Employment Services) - Shërbime punësimi për të rinjtë - zbatuar nga Agjensia Rajonale e Zhvillimit në partneritet me Bashkinë e Korçës, Universitetin 'Fan S. Noli', Zyrën Rajonale të Punësimit, Shoqatën Rinore 'Fusion' dhe Klubi Rotarian Korçë.

Y.E.S është një përpjekje e koordinuar e partnerëve që synon punësimin e të rinjve , përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e aftësive të tyre përballë kërkesave të

tregut.

Share