Mbledhja e Bordit të Fondacionit A.R.ZH.

Në dt. 11 Maj 2018 u zhvillua mbledhja e zakonshme e Bordit të Fondacionit ARZH për të miratuar veprimtarinë dhe buxhetin për vitin 2018 dhe në përgjithësi strategjinë dhe aktivitetet për periudhën 2018-2021. 
Bordi drejtues vendosi që në dt. 22 Shtator 2018 të festohet 20 vjetori i Fondacionit ARZH me një ceremoni dinjitoze e me shumë të ftuar.

About the Author

Share