Publication: 
2017

  - www.komarket.al - Është faqja më e re online e cila është krijuar në kuadër të projektit “Unë jam e pavarur”, mbështetur nga Programi i Granteve të Vogla të Ambasadës së SHBA në Tiranë dhe zbatuar nga A.R.ZH Korçë.

Kjo faqe promovon produkte të sjella nga gratë pjesëmarrëse në projekt, produkte të cilat janë krijuar tërësisht me materiale të riciklueshme të tilla si: punime dore, aksesorë, sende zbukurimi, bizhuteri, etj.

Vizitoni www.komarket.al për t’u njohur më tepër me produktet dhe personat që ofrojnë ato. Ju keni mundësi të kontaktoni nëse do donit t’i blinit këto produkte. Faqja ka përditësime të vazhdueshme dhe shumë shpejt do të ofrojë mundësinë e blerjeve online.

KLIKONI!!!

 

Share