Publication: 
2010

Mbështetur nga OSFA (Open Society Foundation for Albania) dhe SOROS Foundation.

Y.E.S (Youth Employment Services) - Shërbime punësimi për të rinjtë - zbatuar nga Agjensia Rajonale e Zhvillimit në partneritet me Bashkinë e Korçës, Universitetin 'Fan S. Noli', Zyrën Rajonale të Punësimit, Shoqatën Rinore 'Fusion' dhe Klubi Rotarian Korçë.

Y.E.S është një përpjekje e koordinuar e partnerëve që synon punësimin e të rinjve , përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e aftësive të tyre përballë kërkesave të

tregut.

Share