Mbështetje për komunitetin.

Shqip

Në kuadër të projektit 'Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar qytetarët dhe shoqërinë civile nëpërmjet proçeseve me pjesmarrje në qeverisje', janë duke u ngritur grupet e punës për tre Bashkitë e Mëdha të Korçës, Bilshtit dhe Elbasanit. 

lexo akoma

Faqet

Share