Konferenca - Bashkia Korçë

Shqip

Në kuadër të projektit "Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proçeseve me pjesëmarrje në qeverisje", ditën e djeshme, datë 6 tetor 2015, u zhvillua konferenca e hapjes për Bashkinë Korçë.

lexo akoma

Mbështetje për komunitetin.

Shqip

Në kuadër të projektit 'Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar qytetarët dhe shoqërinë civile nëpërmjet proçeseve me pjesmarrje në qeverisje', janë duke u ngritur grupet e punës për tre Bashkitë e Mëdha të Korçës, Bilshtit dhe Elbasanit. 

lexo akoma

Faqet

Share