EU for Innovation logo_partners.png
Stema_e_Bashkisë_Korçë.svg_.png
ARZH LOGO E RE.png
Regional Development Agency (SME) Korçë, is implementing the project "TODAY-Incubate agro-innovation to plant start-ups in the farms of the future" - Funded by the European Union
Agjensia Rajonale e Zhvillimit (SME) Korçë, është duke zbatuar projektin: "SOT - Zhvillimi i inovacionit në bujqësi duke synuar krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes" - Mbështetur nga Bashkimi Europian
Bashkëpunimi Gjerman.jpg
Implemented by
GIZ.png
ARZH LOGO E RE.png
- WHAT CAN I DO? - TAKE YOUR LIFE TO THE NEXT LEVEL! - TOGETHER!
UNDEF Bilingual Logo.png
ARZH LOGO E RE.png
Project: "Tracking Campaign Promises in Albania", funded by The United Nations Democracy Fund.
Projekti: "Ndjekja e Premtimeve të Fushatës Elektorale në Shqipëri", i financuar nga Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara
Presentation1-1.jpg
Korça CodeLab Clubs (CLC) For Democracy Change Makers!
ARZH LOGO E RE.png
Doc2-1.jpg
Critical Thinking
Science and Coding
Youth Empowerment
Korça Code Lab Clubs (CLC) For Democracy Change Makers!
2 - Copy (3).jpg
ARZH LOGO E RE.png
2 - Copy (2).jpg
logo e re InnoBoost.jpg
SME Innovation Capacity Boost
-SMEInnoBoost-
rural web - Copy (2).jpg
rural korce.jpg
rural web - Copy (3).jpg
ARZH LOGO E RE.png
Zhvillim lokal
Fuqizim
Partneritet
Rrjetëzim
Bashkëpunim
Inovacion
Open Farm Days
"Rural Korçë"
" Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proçeseve me pjesëmarrje në qeverisje"
"BUILDING STRONGER COMMUNITIES THROUGH BUSINESS INCUBATION"
Supported by IADSA and Korca Municipality
logo.b.korce_.jpg
logo-ital.png
logo-coop-it.jpg
logo-alb.png
logo-min-fin.jpg
Të bëjme rajonin tërheqës për bizneset e të rinjve për të krijuar zhvillim ekonomik
Make the region attractive to start-ups to create economic prosperity
Share