"Takohu me profesionistin"

Albanian

“Takohu me profesionistin” ishte aktiviteti që u zhvillua tek ambientet e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane – Universiteti Fan S. Noli, Korçë. Anëtarët e CodeLab Club – eve të Korçës u takuan me pedagogë e studentë të këtij fakulteti. 

read more

Trajnime - Korça CodeLab Clubs (CLC)

Albanian

Me dëshirën e madhe për të zgjeruar njohuritë e kodimit, të menduarin kompjuterik dhe sjelljen qytetare dixhitale, vazhdon trajnimi me Code LAB Club- et e shkollave të përzgjedhura në qytetin e Korçës. Javës që vjen ky aktivitet do të transferohet në ambientet e Inkubatorit të Biznesit Korçë. Atje infrastruktura është moderne, me kapacitet për të mirëpritur rreth 25 nxënës në orë.

read more

Takimi i rradhës - Projekti "SMEInnoBoost"

Albanian

 Në datën 1 Nëntor 2018, tek salla e konferencave të “Hotel Mondial” në Tiranë, u zhvillua takimi i rradhës mes partnerëve të projektit “SMEInnoBoost” - i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian, programi INTERREG – BalkanMed.  

read more

Takim - Korça CodeLab Clubs (CLC)

Albanian

Në kuadër të projektit Korça CodeLab Clubs (CLC) u zhvillua takimi i rradhës me mësues të shkollave të rajonit të Korçës, shkolla të cilat do të përfshihen në këtë projekt.

read more

Pages

Share