Takimi i Këshillit Rural për Zhvillim Lokal, RURAL KORÇË

Albanian

Në kuadër të projektit “Rural Korçë”, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë, në ambientet e Inkubatorit të Biznesit, u zhvillua takimi i Këshillit Rural për Zhvillimin Lokal drejtuar nga Komuniteti.

read more

"Takohu me profesionistin"

Albanian

“Takohu me profesionistin” ishte aktiviteti që u zhvillua tek ambientet e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane – Universiteti Fan S. Noli, Korçë. Anëtarët e CodeLab Club – eve të Korçës u takuan me pedagogë e studentë të këtij fakulteti. 

read more

Trajnime - Korça CodeLab Clubs (CLC)

Albanian

Me dëshirën e madhe për të zgjeruar njohuritë e kodimit, të menduarin kompjuterik dhe sjelljen qytetare dixhitale, vazhdon trajnimi me Code LAB Club- et e shkollave të përzgjedhura në qytetin e Korçës. Javës që vjen ky aktivitet do të transferohet në ambientet e Inkubatorit të Biznesit Korçë. Atje infrastruktura është moderne, me kapacitet për të mirëpritur rreth 25 nxënës në orë.

read more

Pages

Share