SAT - Self-Assessment-Tool

Publication: 
2019

 

KËRKESË PËR OFERTË

Publication: 
2019

KËRKESË PËR OFERTË

Publication: 
2019

Raport Studimi Përfundimtar

Publication: 
2017

Projekti: Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proceseve me pjesëmarrje në qeverisje (Bashkia Devoll, Elbasan dhe Korçë).  Lejohet përdorimi i të dhënave vetëm nëse publikohet burimi!

Raport Studimi

Publication: 
2016

Projekti: Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proceseve me pjesëmarrje në qeverisje (Bashkia Devoll, Elbasan dhe Korçë).  Lejohet përdorimi i të dhënave vetëm nëse publikohet burimi!

Raport përfundimtar : Komponenti II - Zbatimi i analizës së fuqisë punëtore në sektorin e turizmit.

Publication: 
2013

Mbështetur nga Bashkimi Europian.

Zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH.)

Pages

Share