UNDEF Bilingual Logo.png
ARZH LOGO E RE.png
Foundation Regional Development Agency (SME) Korçë, has launched a new project "Tracking Campaign Promises in Albania", funded by The United Nations Democracy Fund.
Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit (SME) Korçë, po fillon një projekt të ri "Ndjekja e Premtimeve të Fushatës Elektorale në Shqipëri", i financuar nga Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara
Presentation1-1.jpg
Korça CodeLab Clubs (CLC) For Democracy Change Makers!
ARZH LOGO E RE.png
Doc2-1.jpg
Critical Thinking
Science and Coding
Youth Empowerment
Korça Code Lab Clubs (CLC) For Democracy Change Makers!
2 - Copy (3).jpg
ARZH LOGO E RE.png
2 - Copy (2).jpg
logo e re InnoBoost.jpg
SME Innovation Capacity Boost
-SMEInnoBoost-
rural web - Copy (2).jpg
rural korce.jpg
rural web - Copy (3).jpg
ARZH LOGO E RE.png
Zhvillim lokal
Fuqizim
Partneritet
Rrjetëzim
Bashkëpunim
Inovacion
" Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proçeseve me pjesëmarrje në qeverisje"
"Strengthen democracy and rule of law by empowering citizens and civil society through participatory processes in governance"
"BUILDING STRONGER COMMUNITIES THROUGH BUSINESS INCUBATION"
Supported by IADSA and Korca Municipality
logo.b.korce_.jpg
logo-ital.png
logo-coop-it.jpg
logo-alb.png
logo-min-fin.jpg
Të bëjme rajonin tërheqës për bizneset e të rinjve për të krijuar zhvillim ekonomik
Make the region attractive to start-ups to create economic prosperity
Share