Bujqësia e zgjuar!

Tashmë nuk ke pse e shëtit të gjithë parcelën, të gjitha parcelat apo fermën. Me anën a imazheve satelitore dhe të indekseve të ndryshme mund të ndjekësh nga shtëpia ecurinë dhe të marrësh vendime. Indekset për vegjetacionin, klorofilin, stresin ujor dhe të dhëna të tjera në ndihmë të fermerëve në fermat pilot. Shumë nga këto ferma janë në pronësi të fermerëve të rinj.
Sot, në fermat e së ardhmes! Merr vendime të zgjuara, preçize!
 
Projekti mbështetet nga Agjensia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida) në kuadër të programit EU for Innovation dhe zbatohet nga Agjensia Rajonale e Zhvillimit (S.M.E.) Korçë në partneritet me Bashkinë e Korçës!
About the Author

Share