Mbledhja e Bordit Drejtues të A.R.ZH. Korçë.

Në datën 15 Prill 2016 u zhvillua mbledhja e rradhës së Bordit Drejtues të A.R.Zh. Korçë, me pjesëmarrës anëtarët e Bordit dhe anëtarë të stafit të Agjensisë.

Në këtë mbledhje u miratuan aktivitetet dhe veprimtaria financiare e A.R.ZH. për vitin 2015. Në vazhdim u miratua plani i aktiviteteve dhe buxheti për vitin 2016.

About the Author

Share