Shkëmbim eksperience dhe bashkëbisedim për projekte të reja

Nga vizita e z. Christoph Arndt drejtor i projektit AFC; Dr. Artan Xhafa dhe Dr. Ilir Mehmeti;
Projekti AFC (Konsulentët për Bujqësi dhe Financë) zbaton pjesë të projektit SRD - Zhvillim Rural i Qëndrueshëm i GIZ.
N/Kryetari i Bashkisë Korçë, z. Thanas Tona si gjithmonë në mbështetje të ARZH u shpjegoi miqve bashkëpunimin dhe mbështetjen e Bashkisë Korçë si partner në projekt.
About the Author

Share