Publication: 
2021
 
 
Platforma e bujqësisë së zgjuar BUJQESIA 4.0 që ofrohet nga ARZH për fermerët e Korçës dhe gjithë Shqipërisë kombinuar me shërbime të tjera.
Për të marrë këto shërbime mund të kontaktoni direkt me kompaninë ose mund të organizoheni me ndihmën tonë. Platforma funksionon edhe në gjuhën shqipe.
 
“FUNKSIONALITETET E AGRICOLUS”
"Agricolus" është një platformë e përbërë nga teknologjitë më të mira të Bujqësisë 4.0 që mbështesin punën në fushë të fermerëve: - hartëzimin e fushave – tregues të vegjetacionit të përpunuara nga imazhe satelitore – modele parashikuese për fenologjinë, ujitjen, plehërimin, sëmundjet dhe insektet e dëmshme – mbledhjen e të dhënave në fushë me aplikacionin për celularë – menaxhimin e punës dhe aktiviteteve – hartat e përshkrimit për plehërimin – regjistrimin e parkut të makinerive, aktivitetet dhe kostot që lidhen me to. Të gjitha këto funksionalitete në një platformë unike, të lehtë në përdorim dhe e dizenjuar për të dhënë një Sistem të plotë Mbështetje Vendimesh.
 
Zbuloni zgjidhjet tona në:
 
 
PROJEKTI : SOT – "Zhvillimi i inovacionit në bujqësi duke synuar krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes”, mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) në kuadër të programit EU For Innovation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share