Publication: 
2013

Mbështetur nga Bashkimi Europian.

Zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH.)

Projekti: Fuqizimi i sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rajonin ndërkufitar.

Programi i Bashkimit Europian për bashkëpunimin ndërkufitar IPA midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë.

 

 

Share