Seancë trajnimi dhe mentorimi mbi "bujqësinë inteligjente"

Shqip

Trajnimi dhe mentorimi i pjesëmarrësve mbi "bujqësinë inteligjente" sipas moduleve të përgatitura me Agricolus.srl (www.agricolus.com) në kuadër të projektit "SOT – Zhvillimi i inovacionit në bujqësi duke synuar krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes”, mbështetur nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) në kuadër të programit EU For Innovation dhe zbatuar nga Agjencia Rajonale e Zhvillimit (S.M.E.) Korçë në partneritet me Bashkinë e Korçës.

lexo akoma

Seancë trajnimi dhe mentorimi mbi "bujqësinë inteligjente"

Shqip

Trajnimi dhe mentorimi i pjesëmarrësve mbi "bujqësinë inteligjente" sipas moduleve të përgatitura me Agricolus.srl (www.agricolus.com) në kuadër të projektit "SOT – Zhvillimi i inovacionit në bujqësi duke synuar krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes”, mbështetur nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhv

lexo akoma

Takim online - Prezantimi i projektit : “SOT – Zhvillimi i inovacionit në bujqësi duke synuar krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes”

Shqip

Takim online - Prezantimi i projektit : “SOT – Zhvillimi i inovacionit në bujqësi duke synuar krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes”

Mbështetur nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) në kuadër të programit EU For Innovation dhe zbatuar nga Agjencia Rajonale e Zhvillimit (S.M.E.) Korçë në partneritet me Bashkinë e Korçës

lexo akoma

Takim online - Prezantimi i projektit “SOT – Zhvillimi i inovacionit në bujqësi duke synuar krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes”

Shqip

Takim online - Prezantimi i projektit “SOT – Zhvillimi i inovacionit në bujqësi duke synuar krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes”

Mbështetur nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) në kuadër të programit EU For Innovation dhe zbatuar nga Agjencia Rajonale e Zhvillimit (S.M.E.) Korçë në partneritet me Bashkinë e Korçës

lexo akoma

Takim me fokus grupet - Qarku Vlorë dhe Gjirokastër

Shqip

U zhvilluan takimet e fokus grupeve për qarkun Vlorë dhe Gjirokastër, për të diskutuar buxhetet e thjeshtuara qytetare në funksion të projektit “Ndjekja dhe verifikimi i premtimeve të fushatës zgjedhore në Shqipëri”, financuar nga Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara dhe zbatuar nga F.A.R.ZH. Korçë, në bashkëpunim me EIC (Economic Intelligence Center).

lexo akoma

Takim me fokus grupet - Qarku Elbasan

Shqip

Vijojnë takimet e fokus grupeve, për të diskutuar buxhetet e thjeshtuara qytetare në funksion të projektit “Ndjekja dhe verifikimi i premtimeve të fushatës zgjedhore në Shqipëri”, financuar nga Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara dhe zbatuar nga F.A.R.ZH. Korçë, në bashkëpunim me EIC (Economic Intelligence Center).

lexo akoma

Diskutimi i Buxhetit të Thjeshtuar Qytetar, Bashkia Korçë

Shqip

Fokus-grupi i qytetit të Korçës u mblodh ditën e mërkurë për të diskutuar dhe vlerësuar buxhetin e thjeshtuar qytetar të Bashkisë Korçë, në funksion të projektit “Ndjekja dhe verifikimi i premtimeve të fushatës zgjedhore në Shqipëri”, financuar nga Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara dhe zbatuar nga F.A.R.ZH. Korçë, në bashkëpunim me EIC (Economic Intelligence Center).

lexo akoma

"Ditët e Fermave të Hapura", RURAL KORÇË

Shqip

“Ditët e Fermave të Hapura” ishte aktiviteti i zhvilluar ditën e shtunë në NJ/A Voskopojë, ku z. Arjan Zere hapi fermën e tij për tu vizituar nga qytetarë dhe turistë. Të gjithë u njohën me fermën, kafshët dhe kujdesin që tregohet për mirërritjen e tyre, si një mënyrë për t’ju afruar sa më shumë produkteve ushqimore organike dhe të shëndetshme.

lexo akoma

Samiti i Inovacionit “Inovacioni në aksion”, SME INNOBOST

Shqip

Në datën 18 Dhjetor 2019, në ambientet e hotel “Amalia” në Athinë, u zhvillua Samiti i Inovacionit me titull “Inovacioni në aksion”, në kuadër të projektit “Ngritja e kapaciteteve inovative të SME-ve”, financuar nga Interreg Balkan Mediterranean 2014-2020 – Bashkimi Europian.

lexo akoma

Faqet

Share