Error message

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable në include() (rreshti 25 i /home/arzhkorce/public_html/sites/all/themes/goodnex/templates/node/node--article.tpl.php).

Mbledhja e Bordit Drejtues të A.R.ZH. Korçë.

Shqip

Në datën 15 Prill 2016 u zhvillua mbledhja e rradhës së Bordit Drejtues të A.R.Zh. Korçë, me pjesëmarrës anëtarët e Bordit dhe anëtarë të stafit të Agjensisë.

Në këtë mbledhje u miratuan aktivitetet dhe veprimtaria financiare e A.R.ZH. për vitin 2015. Në vazhdim u miratua plani i aktiviteteve dhe buxheti për vitin 2016.

lexo akoma

Zv.Kryeministri Niko Peleshi viziton Inkubatorin e Biznesit.

Shqip

Zv.Kryeministri i Shqipërisë Z.Niko Peleshi, së bashku me Kryetarin e Bashkisë Korçë Z.Sotiraq Filo, vizituan ambjentet në rikonsktruksion të Inkubatorit të Biznesit.

Së bashku me stafin e A.R.ZH (Agjensia Rajonale e Zhvillimit), ata vëzhguan të gjitha ndryshimet rrënjësore dhe shprehën entuziazmin për këtë pasuri që i shtohet Korçës.

lexo akoma

Konferenca - Bashkia Devoll

Shqip

Projekti : "Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar qytetarët dhe shoqërinë civile nëpërmjet proçeseve me pjesëmarrje në qeverisje". Mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës.

lexo akoma

Konferenca - Bashkia Elbasan

Shqip

Ditën e premte, datë 9 tetor 2015, u zhvillua konferenca e hapjes së projektit "Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proçeseve me pjesëmarrje në qeverisje" për Bashkinë Elbasan.

lexo akoma

Konferenca - Bashkia Korçë

Shqip

Në kuadër të projektit "Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proçeseve me pjesëmarrje në qeverisje", ditën e djeshme, datë 6 tetor 2015, u zhvillua konferenca e hapjes për Bashkinë Korçë.

lexo akoma

Mbështetje për komunitetin.

Shqip

Në kuadër të projektit 'Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar qytetarët dhe shoqërinë civile nëpërmjet proçeseve me pjesmarrje në qeverisje', janë duke u ngritur grupet e punës për tre Bashkitë e Mëdha të Korçës, Bilshtit dhe Elbasanit. 

lexo akoma

Faqet

Share