Error message

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable në include() (rreshti 25 i /home/arzhkorce/public_html/sites/all/themes/goodnex/templates/node/node--article.tpl.php).

Mbështetje për komunitetin.

Shqip

Në kuadër të projektit 'Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar qytetarët dhe shoqërinë civile nëpërmjet proçeseve me pjesmarrje në qeverisje', janë duke u ngritur grupet e punës për tre Bashkitë e Mëdha të Korçës, Bilshtit dhe Elbasanit. 

lexo akoma

Faqet

Share