Korça CodeLab Clubs (CLC) - Prezantim

Publication: 
2018

 

Projekti: Korça CodeLab Clubs (CLC) - Për ndryshim-sjellësit në zhvillimin e demokracisë!

Raport Studimi Përfundimtar

Publication: 
2017

Projekti: Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proceseve me pjesëmarrje në qeverisje (Bashkia Devoll, Elbasan dhe Korçë).  Lejohet përdorimi i të dhënave vetëm nëse publikohet burimi!

Raport Studimi

Publication: 
2016

Projekti: Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proceseve me pjesëmarrje në qeverisje (Bashkia Devoll, Elbasan dhe Korçë).  Lejohet përdorimi i të dhënave vetëm nëse publikohet burimi!

Raport përfundimtar : Komponenti II - Zbatimi i analizës së fuqisë punëtore në sektorin e turizmit.

Publication: 
2013

Mbështetur nga Bashkimi Europian.

Zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH.)

Raport përfundimtar : Komponenti I - Zbatimi i analizës së nevojave për trajnim për sektorin e turizmit.

Publication: 
2013

Mbështetur nga Bashkimi Europian.

Zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH.)

Projekti : "Indeksi civil për edukim publik cilësor"

Publication: 
2012

Mbështetur nga "Programi i Granteve të Vogla të Ambasadës të SHBA. 

Zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH.)

Metodologjia : 

Share